top of page

Samarbeidet med Nordlysbyen Eiendom har vært en suksessformel for KILDEN

Den tradisjonsrike butikken på Parksenteret er en av Nordlysbyen Eiendoms mange leietakere. Med et godt og langvarig leieforhold, har de bygget en solid kundebase over årenes løp. Et stort antall lokale kunder, men også mange tilreisende, drar stadig innom den lokaleide butikken. I 2022 flyttet de ned til store og flotte lokaler i 1.etg på senteret, og med egen inngang fra gågata, har de nå fått komme enda nærmere kundene.

"KILDEN flyttet fra Bossekop til Parksenteret i 2007 for å komme nærmere kunden. Alta Nye Sentrum var i sterk utvikling, og mye av handelsvirksomheten var rettet mot området. Parksenteret ble et naturlig valg, ettersom det bestod av butikker med lokale eiere og sterk lokal tilknytning. I en slik miks av lokaleide butikker mente vi det var gode muligheter for å utvikle KILDEN videre" - sier Øyvind Seljeseth, som sammen med Vigdis Seljeseth, eier og driver bedriften.
En av de viktigste faktorene til at KILDEN har lyktes så godt på Parksenteret, og har fått et navn kjent langt utover Alta og Finnmarks grenser, mener Øyvind skyldes deres gode service og store vareutvalg.

"På KILDEN har vi alltid lagt vekt på å yte service til våre kunder samtidig som vi har et vareutvalg som også i nasjonal målestokk er unikt. Dette er nok bakgrunnen for at vi er blitt bedre og bedre kjent i Alta og Finnmark. Men, det er ikke bare i Alta og Finnmark vi er kjent. Vi får stadig tilbakemeldinger fra lokale kunder som alltid tar håndarbeidsinteresserte besøkende med til KILDEN. Og som en kuriositet kan vi også ta med at vi er et kjent navn blant kabinpersonalet hos SAS og Norwegian. De er ofte på besøk i butikken når de har tur til Alta. Vi er jo også en av de få kristne bokhandlerne i Norge, og den velsignelsen vi har i det, er også en motivasjon for driften"

Butikken har vært i utvikling opp igjennom årene - fra lokaler i 2.etg, til nå store, åpne og flotte lokaler med egen inngang på bakkeplan mot gågata. Her har samspillet og dialogen mellom leietaker og utleier Nordlysbyen Eiendom vært en nøkkelfaktor for suksess.

"KILDEN har vært i stadig utvikling siden vi kom til Parksenteret. Vi har utvidet lokalene flere ganger, og har også hatt stadige «ommøbleringer» pga. endrede lokalbehov i senteret. I november 2022 tok vi steget ned fra 2. etg. og etablerte oss i de tidligere lokalene til Intersport og Enfotobutikk. Denne endringen gav oss en unik mulighet til å komme enda nærmere kundene ettersom vi nå fikk egen inngang fa gågata. Denne inngangen blir også flittig benyttet av de mange cruiseturistene som besøker Alta. Spesielt morsom er det å registrere at turister fra store byer som bl.a. Roma, London og Berlin nærmest får «hakeslæpp» når de ser det mangfoldige vareutvalget vi har. Vi føler at dialogen med utleier har vært god, og Nordlysbyen Eiendom AS har vært villige til å gi oss gode forutsetninger for å drive vår virksomhet. Selv om vi har hatt ulike syn på enkelte saker, så har vi gjennom en åpen dialog klart å komme frem til gode løsninger. Vi håper og tror at denne dialogen vil fortsette også inn i en ny tid for Parksenteret.En åpen og vennlig holdning mellom leietakere og utleier er uten tvil en viktig forutsetning for en fornuftig drift. Samspillet mellom KILDEN som leietaker og Nordlysbyen Eiendom AS som utleier har etter vår mening vært veldig bra. Både drift og administrasjon har vært velvillig og har strukket seg langt for å legge forholdene godt til rette for driften av KILDEN."

Øyvind kan også fortelle at de føler seg godt ivaretatt som leietaker, selv igjennom en periode med ombyggingsaktivitet og fornyelse på Parksenteret. "De siste årene har det vært hektisk ombyggingsaktivitet på Parksenteret. Dette har medført en del tilpassinger i vår hverdag. Men, vi føler at Nordlysbyen Eiendom AS har gjort sitt beste for at ulempene med byggevirksomheten skulle gi minst mulig problemer for driften av KILDEN. Så vi kan si at vi føler oss godt ivaretatt som leietaker."

Og for årene som kommer, har KILDEN helt klare målsettinger

"Vårt mål er å fortsette å utvikle KILDEN til å være en av de mest attraktive butikker i landet i sin bransje. Vi følger utviklingen, og forsøker å posisjonere oss etter beste evne for å møte de muligheter og utfordringer som vi ser kommer. Samtidig forsøker vi å være lydhøre og sensitive overfor innspill fra kunder om ønsker mht. vareutvalg. Samfunnet er under stadig raskere utvikling, og det kan bety omlegging av driften og vareutvalg. Men, vårt hovedmål er å fortsette som en serviceinnstilt og mangfoldig butikk i vår bransje."

KILDEN er lokalisert i 1.etg på Parksenteret, og har et stort og bredt utvalg av strikkegarn, strikketilbehør, broderier, quiltestoffer, symaskiner og hobbyartikler. I tillegg har butikken et rikholdig utvalg av gaveartikler og pynt, lys, pledd, tøfler og en helt egen bokavdeling for kristen litteratur.

 


41 visninger

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page