Avmerket lokale - Montana.png

PARKSENTERET

Butikklokaler med egen inngang direkte ut mot parken i Alta Sentrum. To innganger fra innsiden av senteret til butikken.

Eksklusivt areal 180,6 m2.
Totalareal inkl. andel fellesareal: 243,8 m2

 

BUTIKKLOKALER MOT PARKEN

Parksenteret