PROSJEKTER

Nordlysbyen Eiendom jobber med flere prosjekter, både med utvikling og utbygging av eiendommene våre.

Her vil du finne en oversikt over utvalgte prosjekter vi er involverte i. 

LØKKEVIEN 33 AS

Leiligheter 4. etasje

Leiligheter i toppetasjen ved Løkkeveien 33 er for fullt i gang. Her er planen at det kommer 6 nye leiligheter. I tillegg vil fellesarealene og heis oppgraderes, samt ny parkeringskjeller er planlagt utbygging i løpet av 2019.


Ta kontakt for mer info. 

NORDLYS GÅRDEN

Utbygging av ny 4. og 5. etasje

Det jobbes med avklaringer og godkjenninger i forbindelse med den planlagte utbyggingen av Nordlys Gården i Løkkeveien 19. Ny 4. og 5. etasje med både leiligheter og kontorer. Er i prosjekteringsfase og mulige endringer vil komme underveis.