top of page

Vi er Miljøfyrtårn

Som utleier og utvikler av næringseiendom er det spesielt viktig for oss å fokusere på:
avfall, gjenbruk og sortering, transport, energi og vannforbruk.

Se vår klima- og miljørapport
her.

 

wp-wp-content_uploads_2017_06_Miljfyrtarn-norsk-farger.png
NBE_logo_circles.png

Bærekraft og samfunnsansvar

Som en felles innsats for å løse noen av verdens største utfordringer, møttes ledere fra land over hele verden for sammen å vedta FNs bærekraftsmål. Videre vedtok Norges Storting i 2018, en Klimalov som regulerer Norges klimamål for 2030, som ledd i prosessen med å bli et lavutslippssamfunn i 2050.  Vi har valgt ut tre av FNs bærekraftsmål som skal være veiledende og retningsførende i alt vårt arbeid;
Nummer 11. Bærekraftige byer og lokalsamfun, 12. Ansvarlig forbruk og produksjon
og 17. Samarbeid for å nå målene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Som ledende utleie- og næringsaktør i Alta, har vi stor påvirkning på miljøet, samfunnet og menneskene som oppholder seg her, og vi skal derfor legge inn nødvendig innsats for å ivareta og forsøke å oppfylle disse bærekraftsmålene.

 

I Nordlysbyen Eiendom har vi det siste året hatt fokus på og gjennomført flere tiltak for å forbedre vårt økologiske fotavtrykk. Som utleier og utvikler av næringseiendom er det spesielt noen underkategorier som er naturlig å fokusere på: 1. avfall, gjenbruk og sortering.
2. Energi og vannforbruk, og 3. transport.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vi har forsøkt å øke sorteringsgraden på byggene våre, der blant annet ekstra ettersyn og opplæring har vært i fokus, og vil fortsette å være i fokus for kommende år. Lavere energiutslipp med tilhørende tiltak slik som nattsenking av ventilasjon og temperaturer, hurtigere intervall på bevegelsessensorer og lys. Reduksjon av vannforbruk på byggene er også ett av våre fokusområder i tiden framover, med tiltak som ettersyn på VVS-utstyr og installasjon av systemer som skal oppdage og avverge overforbruk i tidlig fase. Vi forsøker også å få bukt med unødvendig kjøring og transport, der våre ansatte oppfordres til samkjøring og generelt reduksjon der det lar seg gjøre.

 

I tillegg til overnevnte områder, så er vi i Nordlysbyen Eiendom opptatt av å bruke digitale løsninger i vårt arbeid, som ikke bare reduserer behovet og kostnaden med bruk av papir, men også lønnsomhet i form av mindre fysiske møter og leveranser og dermed høyere effektivitet.

Avvik ved våre bygg og utleieobjekter innrapporteres digitalt, og gir en total besparelse i tidsbruk både for utleier og leietaker. Totalt sett bidrar det å benytte digitale løsninger til å spare miljøet og reduserer bedriften for både tidsbruk, kostnader og CO2-utslipp.

Footprint 2023.png

Vi setter fokus på

Bærekraftmål.png
Forbruksmål.png
Samarbeidsmål.png

Sammen for byen

Kontakt

post@nordlysbyeneiendom.no

Tlf.: 784 03 800

Løkkeveien 19,

9510 Alta

Finn oss på

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
bottom of page