top of page
Søk
  • Forfatterens bildeHåvard Nome

3 tips for leie av kontor

Disse 3 tingen bør du tenke over når du skal gå inn i et nytt leieforhold eller vurderer leie av kontorlokale for din bedrift.


1. Fellesfunksjoner og fellesareal tilgjengelig.

Hvilke fellesfunksjoner har du inkludert i din leieavtale? Det kan for eksempel være tilgang og bruk av møteromslokaler, kjøkken eller printermaskin for de som skulle har behov for det.

Parkeringsmuligheter for både bil og sykkel ser vi ofte av stor verdi for leietaker når en skal vurdere kontorlokaler til sin bedrift. Spesielt sistnevnte har blitt stadig mer etterspurt og folk ønsker helst å ha innendørs parkeringsmuligheter. Noen leietakere er så heldige å ha tilgang til garderobelokaler, kafeer eller felleskantine, eller til og med treningsstudio i umiddelbar nærhet. I tillegg er Vi ser en trend om at det stadig etterspørres innendørs parkeringsplasser, også for sykkel. Sykler har utviklet seg til et dyrebart kjøretøy (med elektrisitet for noen) og vil for mange være viktig at de plasseres og låses inn trygt.

2. Leieforholdets fleksibilitet og varighet

Som leietaker ønsker du sjeldent å sitte låst i en langvarig leieavtale om din bedrift må flytte lokaler pga endringer i organisasjon. Er din bedrift i en fase med vekst og planlegger å nye ansettelser og kanskje behov for utvidelser av nåværende lokaler? Eller har din bedrift vært nødt til å nedbemanne som et resultat av utfordrende situasjon med Covid-19, og dermed har kontorbehovet redusert?

Utleiere har de siste årene vært tvungen til å tilpasse seg leietakerens størrelsesbehov. Derav har også den voksende trenden av coworkingslokaler vært enorm de siste 2-3 årene, spesielt i de store byene. Disse leiekonseptene er veldig populært for ny oppstartede selskaper og frilansere som er lei av å sitte på hjemmekontor og ønsker fleksibilitet i kontraktsvarighet.

Dermed vil det være aktuelt for deg å vite hvilke muligheter du har som leietaker å gjøre endringer i leieforholdet, selv om det skulle være en avtalt sluttdato i avtalen som ligger lengere fram i tid.

En utleier i dag må være villig til å gjøre fleksible endringer av lokaler i eksisterende leieavtaler.

3. Beliggenheten og lokaliseringen

Undersøkelser viser at selskapets lokalisering er en av de viktigste faktorene for bedrifter i vurderingen av nye kontorlokaler, og vil være av stor betydning også i fremtiden når man vurdere nye lokasjoner. I de store byene ønsker bedrifter å være i nærheten av knutepunkter for kollektivtrafikk, i tillegg ønsker man å være tilgjengelig og synlig for sine ansatte og kunder. For bygg og anleggsbransjen er det det selvfølgelig annerledes og andre vurderinger i form av annen type infrastruktur ha større betydning i forhold til bedriftens plassering. Det samme gjelder for lager og logistikk-lokaler, hvor du på mange måte prøver å komme deg ut av sentrale områder. Da ønsker man gjerne å være på et industriområde.

Når du skal leie kontorlokaler bør du tenke over hvor relevant beliggenheten til selskapet er i forhold til kundetilstrømmen og profileringsmulighetene for din bedrift. En annen ting man bør være bevisst på, som spesielt dagens unge mennesker bryr seg om, er hvordan miljøet rundt kontorområdet er. Det kan være for eksempel sosiale minglearealer, nærhet til caféer og spisesteder. Sosialsoner og mingleareal er ofte en viktig faktor for når kontorleietakere vurdere nye lokaler.

Oppsummert kan vi konkludere med at beliggenheten til kontoret er svært viktig for at din bedrift skal kunne skape de målsatte verdiene til selskapet og ha fornøyde ansatte. Kontorlokalene er på mange måter hovedkilden til at bedriften skal lykkes og driftes på en positiv måte.Coworkingslokalene ved Worskspace Alta tilbyr fleksible kontorleier med mange fellesfunksjoner inkludert i leien. Dette er en av de få konseptene av denne typen i Alta.

242 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page