top of page

Med riktige lokaler leveres fjellstø kompetanseHinnstein er nå godt etablert i flotte lokaler på Alta sentrum. Herfra tilbyr de tverrfaglige ingeniørtjenester innen bygningsteknikk, arealutvikling, energi, VVS, infrastruktur, vann og miljø. Både Nordlysbyen Eiendom og Hinnstein fokuserer på bærekraft, og med riktige lokaler leveres det fjellstø kompetanse fra Løkkeveien 4.


“Ved etablering av et eget Hinnstein-kontor i Alta så var det viktig for oss at det skulle være så sentralt og lett tilgjengelig som mulig. I tillegg til våre ansatte i Alta, så er kontorlokalene enkel å finne fram til for besøkende fra andre kontorer, og kunder.” - sier Torhild Farstadberg fra administrasjonen hos Hinnstein.
Torhild kan videre fortelle om et godt samarbeid med byggeier Nordlysbyen Eiendom, men også Inventum Finnmark, som har stått for møblering av de nye lokalene som Hinnstein flyttet inn i.


“Den viktigste faktoren for et godt samarbeid i starten må nok være at det for Nordlysbyen Eiendom med Mia (Eiendomsforvalter) i spissen var imøtekommende og la godt til rette for oss som leietakere. Vi fikk komme på flere befaringer før vi signerte leiekontrakt. Også sammen med Inventum som måtte inn med oss for å se hvilke behov vi hadde med tanke på møblering. Samarbeidet med Nordlysbyen har vært godt hele veien. Vi oppfatter det slik at det er kort vei mellom utleier og oss i Hinnstein. Nordlysbyen Eiendom er flink til å sende ut informasjon som kan være relevant for leietakeren.” - legger Torhild til.


Driftsteamet hos Nordlysbyen Eiendom er også en viktig del av det å ivareta hverdagen til alle leietakerne på Nordlysbyen Eiendom sine bygg. Hinnstein føler at kommunikasjon er et viktig moment i samspillet mellom utleier og leietaker.

“I forhold til driftspersonellet som vi har vært i kontakt med vil vi si at de er rask med å respondere på henvendelser. De sender også ut relevant informasjon om alt fra søppelhåndtering, låsesystem til vindusvask. Det er veldig bra at de sender ut felles info til alle leietakere, og god tid i forveien før for eksempel utbedringer.”


Torhild understreker at Hinnstein føler seg ivaretatt, og kan avsløre at det er videre vekst i samarbeidet.


“Nordlysbyen Eiendom har ivaretatt oss på en god måte. Nå har vi akkurat inngått leieavtale for å utvide vårt areal hos dem. Vi føler oss ivaretatt og ønsket som leietakere hos Nordlysbyen Eiendom.”


Og for årene som kommer, har Hinnstein planene klare.

“For årene som kommer ønsker vi å øke vår synlighet i Nord-Norge, og ha de rette folkene på våre kontorer fra Alta i nord, til Bodø i sør. Vi vil være den foretrukne aktør for levering av rådgivertjenester innen planlegging og prosjektering av bygningsteknikk, arealutvikling, energi, VVS, infrastruktur, vann og miljø.” - avslutter Torhild.

Med en solid base på Løkkeveien 4 på Alta sentrum, ligger mulighetene åpne for at Hinnstein kan gjøre nettopp det, og både skape og levere fjellstø kompetanse både nå, og i årene som kommer.


41 visninger

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page