top of page

Raskt om Eiendomsappen - Forvaltning gjort enkelt


Eiendomsappen er forvaltningssystemet som vi bruker med våre leietakere. Det er et forenklet kommunikasjonplattform mellom utleiere, leietakere og leverandører. Systemet brukes blant annet til å rapportere avvik eller uforutsette hendelser som skjer i lokalene til leietakere. I tillegg har man alt av nødvendig informasjon og oversikt over leieforholdene, hvor blant annet leieinntekter, areal og leiekontrakter samles på ett sted.

29 visninger

Σχόλια


bottom of page